ELEKTRICKEJ ENERGIE

Povolenie na dodávku elektriny (URSO):  Stiahnuť

Registrácia na spotrebnú daň:              Stiahnuť

Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou Zmluvy o združenej dodávke elektriny

Reklamačný poriadok:                         Stiahnuť

Cenník ďalších služieb a výkonov platný od 01.04.2019:                         Stiahnuť

Cenník ďalších služieb a výkonov platný do 31.03.2019:                         Stiahnuť

Informačné memorandum o spracúvaní a ochrane osobných údajov:      Stiahnuť

cyeb.hu/cms/upload/file

Štandardy kvality 2019                         Stiahnuť