SPRÁVY

Zahájenie predaja zemného plynu

Od 1.7.2017 spoločnosť CYEB s.r.o. zahájila predaj zemného plynu.

Úspora nákladov pri výrobe tepla

V septembri 2016 spoločnosť CYEB odovzdala do prevádzky technické riešenie na spätné získavanie tepla z dymových plynov v mestskej teplárni v Štúrove.

Dňa 30.6.2015 spoločnosť CYEB s.r.o. ukončila rekonštrukciu systému verejného osvetlenia v obci Imeľ.

V rámci projektu sa vymenilo 230 zastaralých osvetlovacích telies za moderné LED svietidlá. Verejné osvetlenie je riadené systémom, ktoré cez webovú plochu umožňuje aktívne ovládanie parametrov jednotlivých osvetlovacích telies, ako aj monitoring.