SPRÁVY

Skupina CYEB pokračovala v zlepšovaní podnikateľskej výkonnosti v roku 2017

 

V roku 2017 príjmy skupiny CYEB vzrástli o viac ako 10% v nadväznosti na tendencie rastu z predchádzajúcich rokov.


Za úspech môžeme považovať rozšírenie maloobchodného portfólia v Maďarsku, a popritom aj naše zahraničné dcérske spoločnosti čoraz viac prispievajú k úspešnému fungovaniu skupiny CYEB.


K pozitívnemu vývoju výsledkov výrazne prispelo dôsledné sledovanie vývoja nákladovosti, ako aj stratégia riadenia rizikovosti. Našim prvoradým cieľom je však naďalej zvyšovanie spokojnosti našich zákazníkov.

 

Viac...


> Späť