SPRÁVY

Úspora nákladov pri výrobe tepla

V septembri 2016 spoločnosť CYEB odovzdala do prevádzky technické riešenie na spätné získavanie tepla z dymových plynov v mestskej teplárni v Štúrove.

 

Na vykurovanie bytov v centrálnej kotolni majú umiestnené 3 ks kotlov značky Viessmann Turbomat s celkovým výkonom 16.600 kW. Teplota dymových plynov v komínoch dáva možnosť na rekuperáciu tepla týchto plynov. Inštalované výmenníkové zariadenie je riadené počítačom, ktorý pomocou snímačov teploty umiestnenými v komínoch a ventilátora, dymové plyny preháňa cez výmenník, ktorý predohrieva vratnú vodu z vykurovacieho systému.

 

Ekonomické výsledky technického riešenia:

  • výška investície                                                 223 531 EUR

  • ročná úspora                                                    42 400 EUR

  • návratnosť investícií pri bežnej prevádzke      5,26 rokov                

  • zvýšenie efektivity zariadenia                          z 89% na 94%    


> Späť