SPRÁVY

Zahájenie predaja zemného plynu

Od 1.7.2017 spoločnosť CYEB s.r.o. zahájila predaj zemného plynu.

 

Cieľovým segmentom sú všetci odberatelia zemného plynu, ktorí nepodliehajú cenovej regulácii.

 

Spoločnosť CYEB s.r.o. cez svoju materskú spoločnosť CYEB Energiakereskedő Kft. disponuje diverzifikovanými zdrojmi plynu a vie zabezpečiť plynulú a bezpečnú dodávku svojim odberateľom.
Konkurencieschopnými cenami a komplexnými službami v oblasti šetrenia energií je k dispozícií súčasným aj budúcim zákazníkom.


> Späť